Skip to content

Totaaloplossing verzorgd voor woningcorporatie De Alliantie

In deze case nemen wij u mee in de totaaloplossing die wij hebben aangeboden voor onze klant De Alliantie. Allereerst hebben wij een pilot-case gedaan met onze samenwerkingspartner Spotr *1, om aan te tonen wat een drone en specifieke software kunnen betekenen voor een bouwkundige inspectie van vastgoed. In de pilotcase wordt een vastgoed object met behulp van een drone en artificial intelligence (AI) ingescand. De AI, die is ontwikkeld door Spotr, zorgt ervoor dat bijvoorbeeld scheuren in gevels, roestplekken en de staat van het schilderwerk snel en efficiënt kunnen worden gecontroleerd. Ook kan het aantal strekkende meters van kozijnen worden berekend, wat weer van pas kan komen bij bijvoorbeeld een aanbesteding van het schilderwerk. Tevens komen drones met behulp van onze oplossing op plekken die moeilijk bereikbaar zijn voor mensen en kunnen ze kosten besparen, omdat er geen steigers meer opgebouwd hoeven te worden of hoogwerkers moeten worden ingehuurd. Bijkomend voordeel is dat dit soort inspecties normaal gesproken steekproefsgewijs gebeuren, terwijl met onze methodiek al het onroerend goed kan worden geïnspecteerd. Zo verkrijg je altijd de exacte status van het onderhoud, en niet een status gebaseerd op aannames uit een steekproef. Het resultaat uit deze pilot-case was voor woningcorporatie De Alliantie reden om met ons in gesprek te gaan en te kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden om een eigen drone-afdeling binnen De Alliantie te creëren.

Traject van scholing tot aan vergunning

Na de pilot en de intake zijn wij begonnen met het scholen en certificeren van de werknemers door middel van een RPAL-diploma. Omdat de werknemers van De Alliantie door de RPAL-opleiding meer kennis hadden over wat er wel en niet mogelijk is met drones, wisten zij ons nog specifieker te instrueren wat zij wilden bereiken met het inzetten van drones voor hun onderhoud. Met die kennis in het achterhoofd en hun specifieke wensen en behoeften zijn wij begonnen met het schrijven van hun operationele handboek.

Tijdens het schrijven van het handboek zijn wij in overleg getreden welke drone het meest geschikt was voor de specifieke werkzaamheden en zijn daarbij uitgekomen op een Phantom 4 RTK. De drone is vervolgens door ons gekeurd en ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Lopende de vergunningaanvraag hebben wij samen met de geschoolde en gecertificeerde medewerkers van De Alliantie een tweetal opdrachten uitgevoerd om zo theorie en praktijk samen te laten komen. Na afgifte van de vergunning hebben we nog een workshop gegeven, waarin alle verantwoordelijkheden van de personeelsleden die betrekking hebben op de drone-organisatie zijn doorgenomen. Ook zijn deze vermeld in het operationeel handboek, waarin nog eens kort wordt uitgelegd wat hun taak en verantwoordelijkheid inhoudt. Al deze stappen zijn steeds gecoördineerd door één persoon binnen onze organisatie, zodat de lijnen kort bleven. Het resultaat van al deze stappen, onze totaaloplossing, wordt toegelicht in dit specifieke filmpje dat laat zien waarom drones goed inzetbaar zijn in het werkveld van De Alliantie.

Vragen en antwoorden met Fred jak. Manager programma bij De Alliantie.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om drones in te gaan zetten? 

Eigenlijk is het onderliggende doel om goed, bruikbaar beeldmateriaal te verzamelen. Als dat goed genoeg is, dan kan die beelddata in de hele samenwerkingsketen van de Alliantie worden gebruikt. Dus zowel voor inspectie (zo veel mogelijk geautomatiseerd) als in de opname en werkvoorbereiding door onze partners in het planmatig onderhoud en de verduurzaming van onze woningportefeuille. Door beschikbaarheid van beelden van deze hoge kwaliteit worden slecht bereikbare plekken prima controleerbaar en hoeft veel minder fysiek op locatie te worden geïnspecteerd. Niet alleen de manier van inspecteren is innovatief, maar ook dat iedereen in de keten gebruik kan maken van hetzelfde beeldmateriaal. Dit werkt besparend op capaciteit, kosten en is door beperking van reisbewegingen ook duurzamer. 


Hoe vaak verwachten jullie ze in de toekomst in te gaan zetten?

Inschatting is op dit moment dat wij structureel zo’n 3 dagen per week beeldmateriaal met de drone gaan verzamelen. Daarbij is de inzet gericht op het planmatig onderhoud en verduurzaming. Wanneer de drone ook voor andere doeleinden gaat worden ingezet zou dat kunnen toenemen.


Waarom hebben jullie voor Dronestars gekozen?

Als woningcorporatie hebben wij geen enkele historische ervaring met het gebruik van drones. Via de ontwikkeling van de beeldherkenningssoftware van Spotr zijn wij in gesprek gekomen met Dronestars. Dronestars bleek voor ons een goede partner, omdat bij Dronestars niet alleen naar de drone wordt gekeken, maar naar het hele proces waarvoor De Alliantie de drone in wilde zetten. Zo heeft Dronestars voor De Alliantie het hele traject rond het operationele handboek, de vergunning en alle benodigde trainingen georganiseerd.


Hoe kijken jullie terug op het traject?

Zoals gezegd heeft De Alliantie geen enkele ervaring met de wereld van drones. Voor ons was alles dus nieuw. Daarom is het heel prettig dat Dronestars alles heeft georganiseerd en geregeld. Het hele traject verliep zeer soepel tot aan het ILT. Door de trage afhandeling bij het ILT heeft het vergunningstraject minstens 4 maanden langer geduurd dan nodig is. Al die tijd zijn we goed op de hoogte gehouden door Dronestars over de stand van zaken, daarover zijn wij zeer tevreden.


Wat is geschatte terugverdientijd van jullie investering naar aanleiding van jullie ervaringen tot nu toe? 

Omdat het inzetten van een drone voordeel heeft voor de hele samenwerkingsketen en we nog niet alle voordelen precies kennen is het moeilijk een exacte schatting te maken. 

De grootste voordelen betreffen efficiency en zitten in tijdswinst bij inspectie, voorkomen van dubbele inspecties door verschillende partners, tijdvoordeel bij werkvoorbereiding, voorkomen van de inzet van hoogwerkers voor inspecties. Dat gaat al snel over enkele honderden euro’s per complex. Wanneer wij 6 complexen per week inspecteren besparen we al gauw zo’n €1.500. De hele investering van €24.000 hebben wij in dat tempo in 4 maanden terugverdiend.

Wij gaan er echter vanuit dat het inspectietempo met de ervaring zal groeien.

Meer blogs

Over Dronestars

Vraaganalyse, advies, drones, opleidingen, handboeken, keuringen, software, implementatiehulp; DroneStars biedt het u allemaal. Zo maken wij onze missie waar – het veilig integreren van drones in de zakelijke dienstverlening, industrie en overheid. Waarmee wij willen bijdragen aan het succes van onze klanten. 

Volg ons op Social media

Informatie aanvragen

Totaaloplossing