Skip to content

Disclaimer

Deze website van DroneStars B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. 

Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van DroneStars B.V., die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden. 

DroneStars B.V. behoudt zich ondermeer te allen tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door DroneStars B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door DroneStars B.V.. 

DroneStars B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt. 

Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DroneStars B.V. niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. 

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht DroneStars B.V. zich niet aansprakelijk. 

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door DroneStars B.V..

Op alle diensten en producten van Dronestars B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank Noord-Holland en via onze website en op verzoek ter beschikking worden gesteld.

Dronestars B.V.
Arnolduspark 16
2132 CR Hoofddorp
Nederland

BIC: RABONL2U
IBAN: NLRABO0308285336
KvK: 64923517
BTW-nr: NL855904811B01

error: Content is protected !!
Informatie aanvragen

Totaaloplossing